Menu

Závlahové systémy

Mezi základní přednosti závlahového systému patří:

  • Dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
  • Minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
  • Šetrnější způsob zálivky trávníku a rostlin a lepší využití vody
  • Značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
  • Velice snadná obsluha závlahy
  • Vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima

Trendem dnešní í doby jsou tzv. závlahové systémy, které jsou oproti klasickému nošení vody v konvích jednak levnější na provoz a také ušetří spoustu práce, kterou za Vás odvede čerpadlo, které čerpá vodu ze studny a nebo z jiného zdroje vody. Tento způsob zavlažování mnozí považují za drahý, ale zkuste si spočítat kolik času strávíte ručním zavlažováním a finální náklady na vodu oproti závlahovému systému. Máme spočítáno, že je tomu až 70% vody.