Menu

Zámková dlažba

Použití zámkové dlažby má při zpevňování venkovních ploch hodně výhod:

  • Pevnost, trvanlivost a mechanická odolnost
  • Odolnost proti mrazu, působení vod a chemicky rozmrazovacích látek
  • Vysoká estetická kvalita
  • Snadná rozebiratelnost dlažeb a možnost jejich opětovného použití
  • Nižší pořizovací a provozní náklady
  • Velmi jednoduchá údržba